Duurzaam en biobased bouwen met NoVuLam

In 2023 nog kritischer kijken naar de impact die bouwmaterialen hebben op milieu en natuur.

6 januari 2023

Duurzaam en biobased
bouwen met NoVuLam

Duurzaamheid en circulariteit zullen bij het toepassen van bouwmaterialen in  2023 een nog belangrijkere rol spelen, willen we uiteindelijk komen tot een volledige circulaire bouw en het minimaliseren van de impact op het milieu- en de natuur. De houten NoVuLam sporen dragen al een aantal jaren het verhaal uit een onuitputtelijke grondstof te zijn, die hernieuwbaar, herwinbaar en milieuvriendelijk (biobased) is. Een van de bewezen voorbeelden is de biobased buitengevel van Sporthal Roomley in Udenhout, die werd geproduceerd door Barli Prefab Bouw uit Uden.

Biobased materialen hebben een de zeer lage uitstoot aan CO2. Biobased bouwen is beter voor het milieu, omdat zeer weinig CO2 wordt uitgestoten, maar eveneens veel CO2 wordt gecompenseerd door de opslag van CO2 door materialen zoals hout. Ook zijn deze materialen veel lichter en daardoor beter te bewerken. En omdat delen van de woning prefab worden gebouwd in de fabriek wordt het totale bouwproces versneld.

Voordeel van een biobased gebouw.

Een biobased gebouw heeft als voordeel dat het een aangenaam en gezond binnenklimaat heeft en een milieuvriendelijk gebouw bijdraagt aan een beter klimaat. Ook zorgt het biobased gebouw voor een goede isolatie, weinig energieverbruik en minder CO2 uitstoot.

Isoleren met stro.

Als opdrachtgever had de gemeente Tilburg de Architectuurafdeling van de Avans Hogeschool Tilburg gevraagd voorstellen te doen omtrent het isoleren van de gevel met stro. Voor de producent van de gevel, Barli Prefab Bouw uit Uden, betekende het gebruik van stro dat de gevelconstructie extra diep moest zijn om daarin de stropakketten te verwerken. De extra lange en diepe NoVuLam sporen met een maximale lengte uit een stuk van 13,5 meter en een breedte tot maximaal 400 mm. boden de oplossing.

Met deze afmeting van 13,5 meter kon de lengte van de gevels in één keer worden overbrugd. Ook kon voldoende diepte worden gemaakt om de stropakketten in weg te werken. De gemeente Tilburg koos voor stro vanwege de goede thermische- en akoestische eigenschappen, de besparing op energie en de hoge opslag van CO2. Met dit project lieten de houten NoVuLam sporen met hun extra diepte zien een stevige bijdrage te kunnen leveren bij het biobased bouwen.

NoVuLam voldoet aan de R-ladder.

Het gebruik van NoVuLam houten liggers betekent ook dat je als bouwonderneming voldoet aan de zogenaamde R-ladder, die leidt tot een circulaire maatschappij. Deze R-ladder geeft de mate van circulariteit aan. Hoe hoger het cijfer dat je als bouwer behaalt op de R-Ladder, hoe lager het grondstofgebruik. Reduceer je op het niveau R1 en R2, dan betekent dat het verminderen van consumptie en productie en het slimmer maken en gebruiken van biobased producten. Re-use R3 en R4 staan voor het verlengen van de levensduur van producten en onderdelen. Recycle R5 en R6 betekent het nuttig toepassen van materialen, die anders gestort zouden worden. Door te voldoen aan deze R-ladder laat NoVuLam zien op alle fronten een toekomstgericht bouwmateriaal te zijn, dat bijdraagt aan een hoge positiviteit op het gebied van duurzaamheid en milieu.

Dealer