CO2 opslag berekenen

De onderstaande rekenmodule geeft een indicatie aan de hoeveelheid CO2 die opgeslagen wordt in NoVuLam®.

Ingekochte CO2 opslag NoVuLam® per verwerker

Barli2569.48vastgelegde CO2kg
Bouwkomeet205091.73 vastgelegde CO2 kg
de Jong`s Prefab5888.02 vastgelegde CO2 kg
Eemshout Prefab46243.83 vastgelegde CO2 kg
Gooskens80250.63 vastgelegde CO2 kg
Grootheest21231.75 vastgelegde CO2 kg
Houtbouw `t Zand27125.67 vastgelegde CO2 kg
Van Kerckhoven Prefab88005.04 vastgelegde CO2 kg
Linex Prefab35586.36 vastgelegde CO2 kg
Oude Hendriksman51211.31 vastgelegde CO2 kg
Roosdom Tijhuis16384.97 vastgelegde CO2 kg
tifa Lemele3105.02 vastgelegde CO2 kg
Topvorm Prefab149608.58 vastgelegde CO2 kg
HBL Prefab6680.65vastgelegde CO2kg
Heuvelman Hout13659.87vastgelegde CO2kg
Willemsen Veenendaal19346.69vastgelegde CO2kg
Prefab De Holtwijk5239.73vastgelegde CO2kg
Bouwcenter Concordia1746.58vastgelegde CO2kg

Voor meer informatie omtrent de totstandkoming van de bovenstaande module kunt u terecht op http://www.centrum-hout.nl. De bovenstaande rekenmodule geeft een indicatie van de hoeveelheid opgeslagen CO2, hieraan kunnen geen rechten worden ontleed.